Home » Acts of Compassion » Opkomen voor gerechtigheid

Opkomen voor gerechtigheid

Hier kan je inspiratie vinden om je steentje bij te dragen aan een warmere, meer inclusieve maatschappij – opdat allen mogen leven hebben en wel in overvloed. In deze indrukwekkende, mooie ruimte in het hart van Europa organiseren we evenementen, waarbij je iets leert over hedendaagse noden in de maatschappij en wat eraan gedaan kan worden.

We laten zoveel mogelijk iemand aan het woord die de problematiek aan de lijve ondervonden heeft. Daarna spreken ook mensen die zich inzetten om onrecht te bestrijden met zeer concrete acties. Dit gaat van vrijwilligers die maaltijden klaarmaken voor mensen in nood, over petities en campagnes, het schrijven van een boek, tot een organisatie die investeringsmogelijkheden biedt in sociale huisvesting.

Evenementen in House of Compassion zijn telkens inspirerende en hoopgevende momenten, die niemand onberoerd laten. Hieronder alvast een aantal impressies en suggesties tot actie.

Test - alt text

Acties van onze partners

Geen evenementen gevonden!