House of Compassion is

het project dat de Brusselse Begijnhofkerk een nieuwe bestemming geeft: van geëngageerde parochie naar een themakerk rond de zorg voor de meest precairen in onze samenleving. In de geest van de oorspronkelijke begijnen spelen we pro-actief en weerbarstig, soms revolutionair, in op de noden van vandaag. Samen met onze partners laten we de stem van precairen in de hoofstad van Europa weerklinken: op weg naar een warmere samenleving.

Lees de volledige projectvoorstelling of volg je liever een rondleiding?

Home » Wat is House of Compassion?

Waarden en pijlers

Mededogen en strijd voor gerechtigheid zijn de basiswaarden van House of Compassion. Wij willen een warm, open huis zijn waar mensen mededogen vinden én uitdragen. Ook schoonheid en vreugde kan hiertoe inspireren.

Om dit te realiseren zetten we in op 4 pijlers: onthaal van bezoekers, een luisterend oor, activiteiten rond de lange tafel (treffende getuigenissen, debatten, tentoonstellingen, wakes, ...), inspirerende kunst (tentoonstellingen, voorstellingen, interventies) en ook stilte - een ruimte waar men kan afstand nemen en zich herbronnen.

Zo kan iedere bezoeker van House of Compassion op een of andere manier geïnformeerd en beroerd worden door de noden van de huidige, grootstedelijke maatschappij en, wie weet, inspiratie vinden voor actie of engagement.

>  Lees verder

Geschiedenis

House of Compassion kadert in een lange geschiedenis van sociaal engagement. Sinds het einde van de XIIe eeuw (in Brussel sinds 1252) zorgden de Begijnen voor de meest precairen in de maatschappij, maar zochten ze ook, als onafhankelijke gelovige gemeenschap naar nieuwe vormen van kerk zijn.

De Franse revolutie betekende de doodsteek van deze bloeiende gemeenschap, maar de geest blijft leven en tot op vandaag worden gepaste antwoorden gezocht voor de huidige noden. Zo ontstonden er de voorbije decennia dienstencentra, een jongerenclub, daklozenopvang, sociale verhuurkantoren, schoolopbouw, sociale economie projecten, enz. Deze initiatieven zijn ondertussen uitgegroeid tot autonome en pluralistische organisaties.

De Begijnhofgemeenschap is ook koploper in de compromisloze verdediging van mensen zonder papieren en asielzoekers, die omwille van hun situatie vaak uitgebuit worden (illegale arbeid en huisjesmelkers) en terecht de 'slaven van vandaag' genoemd worden.

Inspiratie

De basis van deze hedendaagse vorm van kerk zijn in de hoofdstad ligt in het Evangelie en de sociale leer van de Kerk: zien (de realiteit kritisch bekijken ) - oordelen (haar beoordelen in het licht van onze waarden) - handelen (keuzes maken en inzet voor noodzakelijke veranderingen in de maatschappij).

Daarnaast is ook de Gulden Regel ons uitgangspunt. Ze drukt de diepste bron van elke levensvisie uit: 'Behandel de andere zoals je zelf behandeld wil worden'. De Gulden Regel ligt ook aan de basis van Karen Armstrong's wereldwijde beweging Charter for Compassion.