Home » Wat is House of Compassion? » Waarden en pijlers

Waarden en pijlers

House of Compassion heeft als hoofddoel een essentieel aspect van het Christendom (nl. iedereen telt mee) te laten weerklinken in de grootstedelijke realiteit. Deze doelstelling vertaalt zich in de algemene waarden: mededogen en strijd voor gerechtigheid, schoonheid en vreugde. De ervaring van schoonheid verheft eenieder in zijn/haar waardigheid. De kracht van schoonheid hanteren we in de strijd tegen misprijzen waar mensen aan de rand van de maatschappij vaak mee geconfronteerd worden.

Onze werking is geïnspireerd door de basiswaarden van het evangelie:

  • gelijk-waardigheid: elke mens telt en heeft recht op een waardig leven
  • zorg voor de schepping – onlosmakelijk verbonden met de zorg voor de armen
  • openheid en dialoog: onbevangen open staan waardoor echte ontmoeting mogelijk wordt
  • solidariteit bewerkstelligen, rondom ons en wereldwijd
  • vrede als diepste wens van en voor alle mensen.

en wordt concreet gerealiseerd door middel van 4 pijlers:

> Onthaal
> Vieren en actie
> Kunst
> Stilte

Onthaal

Een groep vrijwilligers verzorgt het onthaal tijdens de namiddag.  Onthalers maken de bezoekers wegwijs naar wat er te zien is: de tentoonstellingen, de kunstwerken en uitleg over de geschiedenis van het Begijnhof. Ze kennen het project en de geplande activiteiten en kunnen er meer over vertellen voor wie dit wil. Ze hebben ook een luisterend oor voor wie een zorg heeft, laten die mededogen ervaren en kunnen doorverwijzen naar specifieke organisaties die hulp bieden.

Groepen kunnen een rondleiding krijgen, over de geschiedenis van het Begijnhof en hoe die nu verder gezet wordt in House of Compassion. Gelieve hiervoor contact op te nemen.

>  Openingsuren         > Deelnemen als vrijwilliger

 

Vieren en actie

De lange tafel in de centrale ruimte van House of Compassion nodigt ieder uit om samen te komen, het leven en de waarden van mededogen en strijd voor gerechtigheid te vieren. Dit vieren kan vele vormen aannemen: debatten rond actuele invullingen van de thema’s, getuigenissen van mensen in precaire situaties maar ook hoopvolle initiatieven, uiteenzettingen van experten, mensen die oproepen en in beweging zetten, een filmvoorstelling of kunstperformance. House of Compassion organiseert zelf maandelijks 2 types van evenementen rond actuele thema’s, zaterdag-wakes (getuigenissen en interventies, met indien mogelijk aansluitend een maaltijd) en maandag-lezingen (waar een spreker dieper ingaat op een thema). Elke week vinden er gebedsdiensten plaats: op zaterdag avond om 17:00 (FR) en op zondag ochtend om 10:00 (NL).  Elke 3e dinsdagavond om 19:30 vult Ademtocht de stille ruimte (uitwisseling in woord en zang). Daarnaast vinden ook evenementen plaats van partner organisaties die eveneens informeren, inspireren en oproepen tot mededogen en actie. Vaak worden de activiteiten aangevuld met informatieve tentoonstellingen en is er mogelijkheid tot engagement en het ondersteunen van acties.

> Agenda                        Samenwerking voorstellen

 

Kunst

Kunst in al zijn vormen moedigt aan om na te denken, te ontdekken, te verbinden. Het brengt mensen er toe om wakker te worden, om iets te beleven, te voelen, na te denken over zowel existentiële als maatschappelijke kwesties. Over elke taalkundige of sociale barrière heen, maakt kunst het mogelijk om te communiceren, bijeen te brengen, samen te werken met betrekking tot visies, culturen en overtuigingen.

Kunst en kerk hebben duizendjarige banden. De kunstenaars van de middeleeuwen hebben de werken van Barmhartigheid zichtbaar gemaakt. Schilderijen in de kerk getuigen hiervan. Maar hoe worden hedendaagse kunstenaars geïnspireerd door het leed en de uitdagingen van de wereld, door de ‘werken van barmhartigheid ‘ van vandaag? House of Compassion wil een platform zijn voor een geëngageerde kunst, waar toeschouwers en kunstenaars de dialoog aangaan en inhoud geven aan de utopie van solidariteit en de bescherming van ons “gemeenschappelijk huis”.

Door mensen rechtstreeks te betrekken bij een kunstproject (zgn. community art) helpen we het zelfvertrouwen, de fierheid en zo de menselijke waardigheid te versterken. House of Compassion organiseert tentoonstellingen en biedt ook de ruimte voor voorstellingen (dans, muziek, theater) die de thema’s van mededogen en strijd voor gerechtigheid verklanken en verbeelden.

> Agenda kunstevenementen

Stilte

In een huis van mededogen is ook nood aan stilte:
Gerechtigheid en mededogen zijn het hart van vrede.
Om fanatisme te voorkomen, zoekt House of Compassion een evenwicht tussen de twee.
Om zich te confronteren met het lijden van de wereld en de persoonlijke drama’s die zich voor onze ogen voordoen in Brussel, één pad: dat van stilte.
Stilte is een bron van vrede, van verzoening in zichzelf en rond zichzelf. Stilte is de taal van alle gemeenschappen en culturen.
Ze overstijgt religies en filosofieën.
Ze brengt wijsheid om te volharden.
Zonder stilte zijn we vervreemd van onszelf, van de wereld en daarom van God.
En we sterven.
Stilte heeft een specifieke en expliciete ruimte nodig.
Een asiel- en meditatieruimte.
Een ruimte om de donkere en hopeloze uren te beleven, om op de ochtend te wachten.
Een ruimte om zich terug te trekken en opnieuw te maken, te verteren wat we zagen en leefden.
Om ook te overleven.
Om te luisteren en in contact te blijven met alles, wachtend op nieuwe woorden, nieuwe ontmoetingen.

 

House of Compassion heeft een stille ruimte, je kan er dagelijks terecht, tijdens de openingsuren van House of Compassion. Elke 3e dinsdagavond vindt er  Ademtocht plaats.