Oproep – Kapstokken, t-shirts en hemden gezocht

Binnenkort gaat in House of Compassion een nieuwe tentoonstelling van start. Het thema wordt “Schone kleren.” We zullen aandacht schenken aan de vooruitgang, maar ook blijvende problemen in de kledingindustrie, naar aanleiding van de tiende verjaardag van de instorting van de textielfabriek Rana Plaza in Bangladesh.

Om de tentoonstelling levendig en sprekend te maken, zijn we opzoek naar kleerhangers, t-shirts en hemden. Aan al wie kleerhangers, t-shirts of hemden kan missen, vragen we deze naar de Begijnhofkerk te brengen. U kan de items afgeven aan het onthaal. Mathieu Peeters die de tentoonstelling opstelt, zal er een mooie installatie mee maken.

Na afloop wordt het materiaal geschonken aan een hulporganisatie.

Teken “Eerst de mens, dan pas de computer”

Bij organisaties van sociale dienstverlening heerst grote bezorgdheid over het principe ‘digital by default‘, dat binnenkort via een ordonnantie  bij het Brusselse Parlement veralgemeend wordt bij alle openbare diensten. Zij merken dat een groot deel van de bevolking steeds meer moeilijkheden ondervindt bij allerhande administratieve procedures (van schoolinschrijving tot aanvragen subsidies of inzage in hun medisch dossier). Sinds de COVID periode blijven vele loketten gesloten zodat heel wat mensen in de kou blijven staan.  Verder doorgedreven digitalisering zonder een duidelijke strategie voor alternatieve vormen van communicatie leidt niet enkel tot digitale maar ook tot sociale uitsluiting en schending van mensenrechten. Als onderdeel van een mobilisatie campagne is een petitie opgestart met een aantal zeer gerichte vragen aan het Parlement.

Als 1000 burgers deze petitie tekenen kan het debat gevoerd worden, hoe vroeger hoe liever!

U kan de volledige tekst lezen en deze petitie tekenen:

Racisme is van iedereen – verslag webinar 8/3/2021

Auteur: William Deraedt --
Een boeiende en kleurrijke avond met sprankelende getuigenissen en nuttige informatie.

Na de inleiding van coördinatrice Karen kwam Slam dichteres Lisette Ma Neza meteen onze woonkamers binnengewandeld en verraste door haar militante en pittige poëtische insteek.

Selma getuigde over haar moeizame ervaringen als moslima, het onbegrip voor het dragen van een hoofddoek alsof haar dit werd opgedrongen. Het niet erkennen als een deel van haar identiteit of aan de bushalte waar haar gevraagd werd zich niet te verstoppen achter haar kledij.

Naima Charkaoui, voormalig directrice Minderhedenforum, nu bij 11.11.11. kwam o.a. vertellen over haar boek “Racisme, over wonden en veerkracht”. Op welke manier schaadt racisme onze gezondheid, wat bij wetenschappelijk onderzoek is bewezen.

Racisme gaat gepaard met angst, stress, onzekerheid en weegt op onze schoolprestaties, de sociale relaties, op de werkvloer. Het tast ons vertrouwen aan in de samenleving. Worden we begrepen? Aanvaard? Maar ze belichtte ook de veerkracht, het belang van support vanuit de omgeving, de kracht ook van het ontwikkelen van je eigen identiteit, cultuur en oorsprong en de fierheid die je daardoor ontwikkeld.

De zogenaamde ‘racismewijsheid’, het herkennen en benoemen. En uiteraard het grotere verhaal, het belang van structurele maatregelen en dwingende wetten. Ook even een verwijzing naar haar laatste essay rond ‘Open Grenzen’, de letterlijk moordende onverschilligheid tegenover het lot van vluchtelingen.

Lisette deed opnieuw een insteek, ze heette Amanda Gorman, “my sister”. Ze schreef een mooie respons en vervolg aan Amanda, de ‘inauguratiedichteres’, over de stilte die het meisje met de gele jas doorbrak.

Serge is een ondertussen erkende gewezen vluchteling, die heel sterk ijvert voor de rechten van Mensen zonder Papieren. Over de criminalisering na de aanslagen in Parijs en Brussel.

Het manco aan begrip en het onvermogen om de kracht, de intelligentie en inzicht van MZP te valoriseren. Hun meerwaarde voor de samenleving vanuit hun ervaring, kennis en competenties, het zijn talenten die men negeert en onbenut laat.

Nadien vertelde Esther (M.R.A.X.) vanuit drie begrippen, ras, paternalisme (o.a. kolonisatie) tot eerder een oproep tot bondgenootschap. M.r.a.x. ijvert voor diversiteit en het zichtbaar maken van structureel racisme en de noodzakelijke strijd daartegen.

Didier van Orbit tenslotte pleitte voor een gewetensonderzoek, het geven van ruimte aan mensen die mikpunt zijn van uitsluiting. Orbit wil geen ideologische vorming geven, wel leren aan burgers hoe ze weerbaarder kunnen worden, zowel in hun denken als gedrag.

Daarnaast uiteraard een effectief structurele aanpak, o.a. een actieplan, dat momenteel in bespreking is met de verschillende regeringen in ons land om de strijd tegen racisme ook in wetten en maatregelen af te dwingen.

De heel volle avond werd besloten door Dido (Change) de organisator van de Black Lives Matter betogingen, o.a. in Brussel. Hij slaagde er ondanks de strenge Covid toch in veel volk op de been te brengen om deze zere plek, ook in onze samenleving, bloot te leggen en op te roepen dit te helen.

Sarah deed nog een oproep vanuit Platform 21.03 om aanwezig te zijn (weliswaar beperkt live) ook online op de manifestatie Sta op Tegen Racisme van 21 maart (o.a. in Brussel en andere steden).

Dank aan de 120 aanwezigen vanavond. Volgende webinar HoC : 11 maart rond ‘(Over)leven zonder Papieren.

Teken “We are Belgium too”

De Unie van mensen zonder papieren voor regularisatie startte een campagne waarin ze Belgen mét papieren oproept om te laten zien dat veel Belgen vóór regularisatie zijn. Ze startten een petitie getiteld “We are Belgium too” en stellen zich tot doel 150.000 handtekeningen te verzamelen, één voor elke persoon zonder wettig verblijf in België. Tekenen kan via deze link: https://www.wearebelgiumtoo.be/nl/