Grote verslagenheid onder de actievoerders in House of Compassion

Na maanden wachten, komen nu de eerste antwoorden binnen op de regularisatie-aanvragen van de actievoerders. 14 van de 15 ontvangen resultaten zijn negatief. De verslagenheid is groot. Factoren die volgens de Dienst Vreemdelingenzaken zouden meespelen – zoals het aantal jaar in België, hun integratie hier, hier familie hebben en uitzicht op werk – blijken geen verschil te hebben gemaakt. Zelfs enkele modeldossiers werden afgewezen. De komende dagen wordt nagedacht over volgende acties. Wie wil helpen is elke donderdag om 18u welkom op het voorplein van de kerk voor de vergadering van het steuncomité.