Teken “Eerst de mens, dan pas de computer”

Bij organisaties van sociale dienstverlening heerst grote bezorgdheid over het principe ‘digital by default‘, dat binnenkort via een ordonnantie  bij het Brusselse Parlement veralgemeend wordt bij alle openbare diensten. Zij merken dat een groot deel van de bevolking steeds meer moeilijkheden ondervindt bij allerhande administratieve procedures (van schoolinschrijving tot aanvragen subsidies of inzage in hun medisch dossier). Sinds de COVID periode blijven vele loketten gesloten zodat heel wat mensen in de kou blijven staan.  Verder doorgedreven digitalisering zonder een duidelijke strategie voor alternatieve vormen van communicatie leidt niet enkel tot digitale maar ook tot sociale uitsluiting en schending van mensenrechten. Als onderdeel van een mobilisatie campagne is een petitie opgestart met een aantal zeer gerichte vragen aan het Parlement.

Als 1000 burgers deze petitie tekenen kan het debat gevoerd worden, hoe vroeger hoe liever!

U kan de volledige tekst lezen en deze petitie tekenen: