“We zijn er!” van Mohammed Amine

Sinds eind januari bezetten mensen zonder wettig verblijf de Begijnhofkerk. Mohammed Amine (16) verblijft er met zijn moeder. Na enkele weken kwam hij op het idee de verhalen van 8 verschillende vrouwen in de kerk op te tekenen. Verhalen die getuigen hoe mensen zonder wettig verblijf worden behandeld. Mohammed Amine maakte ook mooie foto’s. Enkele van zijn foto’s en verhalen worden nu gepubliceerd in De Vijfhoek, het maandblad van De Markten (maand mei en juni) . Maar dat is niet alles. Vanaf 7 mei wordt het werk van Mohammed Amine tentoon gesteld in de traphal van De Markten. De expo “We zijn er!” is de allereerste tentoonstelling van Mohammed Amine.  Komt u ook een kijkje nemen?