Nieuws over de bezetting

U hoorde het al in kranten en op tv. Op 21 juli werd de dorststaking gestopt en de hongerstaking onderbroken. Deze beslissing kwam er na urenlange onderhandelingen. Hierbij beloofde de Staatssecretaris dat de bestaande regels rond regularisatie in de toekomst menselijker geïnterpreteerd zullen worden. De wet verandert dus niet, maar in de toepassing ervan zal rekening gehouden worden met langdurig verblijf en integratie in België. Op termijn zullen hierdoor méér mensen erkend worden. Er werd dus niet alleen voor de hongerstakers, maar ook voor anderen vooruitgang geboekt. Wel zullen de dossiers van de hongerstakers allen ontvankelijk worden verklaard, terwijl voor niet-hongerstakers nog steeds geldt dat zij moeten aantonen dat zij hun aanvraag niet vanuit hun land van herkomst kunnen indienen.
Momenteel bereiden de actievoerders elk een individueel dossier voor. Wij vroegen hen tegen 15 augustus de kerk te te verlaten. Voor het opbouwen van dossiers is het echter belangrijk dat iedereen snel en gemakkelijk te bereiken is. Zeker voor wie het kwetsbaarst is, bestaat er het risico dat advocaten contact verliezen en de kwaliteit van de dossiers hierdoor in het gedrang komt. Daarom gaat de bezetting nog enkele weken langer door. Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop.