photo: Jean-Loup Dabe

48.657 Human lives lost

Over mensen die omkwamen in hun poging om in Europa asiel te vragen.

Lange lijsten met namen, voor iedere naam de plaats en oorzaak van dood: dit is de informatie die United for Intercultural Action sinds jaren bijhoudt en publiceert…

(met dank aan Els Dietvorst om deze lijsten ter beschikking te stellen)

 

photo

photo: Danny Jaspers

Teken “Eerst de mens, dan pas de computer”

Bij organisaties van sociale dienstverlening heerst grote bezorgdheid over het principe ‘digital by default‘, dat binnenkort via een ordonnantie  bij het Brusselse Parlement veralgemeend wordt bij alle openbare diensten. Zij merken dat een groot deel van de bevolking steeds meer moeilijkheden ondervindt bij allerhande administratieve procedures (van schoolinschrijving tot aanvragen subsidies of inzage in hun medisch dossier). Sinds de COVID periode blijven vele loketten gesloten zodat heel wat mensen in de kou blijven staan.  Verder doorgedreven digitalisering zonder een duidelijke strategie voor alternatieve vormen van communicatie leidt niet enkel tot digitale maar ook tot sociale uitsluiting en schending van mensenrechten. Als onderdeel van een mobilisatie campagne is een petitie opgestart met een aantal zeer gerichte vragen aan het Parlement.

Als 1000 burgers deze petitie tekenen kan het debat gevoerd worden, hoe vroeger hoe liever!

U kan de volledige tekst lezen en deze petitie tekenen:

evedesign.be

“Het kan anders!” Psychische kwetsbaarheid en onrecht

beeld: evedesign.be

Personen met een psychische kwetsbaarheid ondervinden vele vormen van discriminatie. In september en oktober vestigen we de aandacht op deze vorm van onrecht.

Tijdens deze wake van september geven we het woord aan ervaringsdeskundigen, vanuit de vereniging van patiënten en van naaste betrokkenen. Ze getuigen van deze vormen van onrecht en vertellen over de projecten en initiatieven om hieraan te verhelpen:

  • Geert Van Isterdael  en Nadia Mahjoub (UilenSpiegel vzw)
  • André Decraene (Similes asbl)

Na een korte uiteenzetting is er ruime gelegenheid tot vragen en debat. Jannes Desmet, contratenor, zorgt voor muzikale intermezzo’s.

Het wordt een boeiend gesprek, met simultaanvertaling, zodat iedereen kan deelnemen.

Daarna volgt de openingsreceptie van de tentoonstelling ‘Meer kunst en minder vooroordelen.

Deelname is gratis mits inschrijving:  www.houseofcompassion.be/inschrijving