Home Events Solidariteit is geen misdaad

Solidariteit is geen misdaad

[NL] Pogingen om huiszoekingen mogelijk te maken om migranten op te sporen, razzia’s in het Maximiliaanpark en de vervolging van mensen die migranten onderdak bieden. Het zijn voorbeelden van hoe migranten én wie hen beschermt steeds vaker gecriminaliseerd worden.
Anouk Van Gestel gaf onderdak aan vluchtelingen en werd hiervoor, samen met enkele andere Belgen, vervolgd in 2015. Wat motiveerde haar om vluchtelingen onderdak te bieden, hoe beleefde zij de beschuldigingen en wat was de impact van de rechtszaak op haar leven?
Alexis Deswaef is advocaat en voormalig voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Hij legt uit waarom solidariteit geen misdaad kan zijn en gaat in op de huidige evoluties in het vervolgen van solidariteit. Zullen binnenkort huiszoekingen mogelijk zijn? En hoe ver mag en kan men gaan in het huisvesten van vluchtelingen?
Gueladio Ba zorgt voor muzikale omlijsting.

Urenschema

6 november

11u00 - 11u10
Inleiding
11u10 - 11u30
Anouk Van Gestel
Gastvrouw voor migranten en nu manager van Al & Greta
11u30 - 11u40
Muziek door Gueladio Ba
11u40 - 12u10
Alexis Deswaef
12u10 - 13u30
Vragen en antwoorden
13u30 -
Einde

Datum

06 nov 2021
Expired!

Tijd

11:00 - 14:00
Categorie