Verslag van de webinar ‘Racisme is van iedereen’ FR

Auteur: William Deraedt --
Een boeiende en kleurrijke avond met sprankelende getuigenissen en nuttige informatie.

Na de inleiding van coördinatrice Karen kwam Slam dichteres Lisette Ma Neza meteen onze woonkamers binnengewandeld en verraste door haar militante en pittige poëtische insteek.

Selma getuigde over haar moeizame ervaringen als moslima, het onbegrip voor het dragen van een hoofddoek alsof haar dit werd opgedrongen. Het niet erkennen als een deel van haar identiteit of aan de bushalte waar haar gevraagd werd zich niet te verstoppen achter haar kledij.

Naima Charkaoui, voormalig directrice Minderhedenforum, nu bij 11.11.11. kwam o.a. vertellen over haar boek “Racisme, over wonden en veerkracht”. Op welke manier schaadt racisme onze gezondheid, wat bij wetenschappelijk onderzoek is bewezen.

Racisme gaat gepaard met angst, stress, onzekerheid en weegt op onze schoolprestaties, de sociale relaties, op de werkvloer. Het tast ons vertrouwen aan in de samenleving. Worden we begrepen? Aanvaard? Maar ze belichtte ook de veerkracht, het belang van support vanuit de omgeving, de kracht ook van het ontwikkelen van je eigen identiteit, cultuur en oorsprong en de fierheid die je daardoor ontwikkeld.

De zogenaamde ‘racismewijsheid’, het herkennen en benoemen. En uiteraard het grotere verhaal, het belang van structurele maatregelen en dwingende wetten. Ook even een verwijzing naar haar laatste essay rond ‘Open Grenzen’, de letterlijk moordende onverschilligheid tegenover het lot van vluchtelingen.

Lisette deed opnieuw een insteek, ze heette Amanda Gorman, “my sister”. Ze schreef een mooie respons en vervolg aan Amanda, de ‘inauguratiedichteres’, over de stilte die het meisje met de gele jas doorbrak.

Serge is een ondertussen erkende gewezen vluchteling, die heel sterk ijvert voor de rechten van Mensen zonder Papieren. Over de criminalisering na de aanslagen in Parijs en Brussel.

Het manco aan begrip en het onvermogen om de kracht, de intelligentie en inzicht van MZP te valoriseren. Hun meerwaarde voor de samenleving vanuit hun ervaring, kennis en competenties, het zijn talenten die men negeert en onbenut laat.

Nadien vertelde Esther (M.R.A.X.) vanuit drie begrippen, ras, paternalisme (o.a. kolonisatie) tot eerder een oproep tot bondgenootschap. M.r.a.x. ijvert voor diversiteit en het zichtbaar maken van structureel racisme en de noodzakelijke strijd daartegen.

Didier van Orbit tenslotte pleitte voor een gewetensonderzoek, het geven van ruimte aan mensen die mikpunt zijn van uitsluiting. Orbit wil geen ideologische vorming geven, wel leren aan burgers hoe ze weerbaarder kunnen worden, zowel in hun denken als gedrag.

Daarnaast uiteraard een effectief structurele aanpak, o.a. een actieplan, dat momenteel in bespreking is met de verschillende regeringen in ons land om de strijd tegen racisme ook in wetten en maatregelen af te dwingen.

De heel volle avond werd besloten door Dido (Change) de organisator van de Black Lives Matter betogingen, o.a. in Brussel. Hij slaagde er ondanks de strenge Covid toch in veel volk op de been te brengen om deze zere plek, ook in onze samenleving, bloot te leggen en op te roepen dit te helen.

Sarah deed nog een oproep vanuit Platform 21.03 om aanwezig te zijn (weliswaar beperkt live) ook online op de manifestatie Sta op Tegen Racisme van 21 maart (o.a. in Brussel en andere steden).

Dank aan de 120 aanwezigen vanavond. Volgende webinar HoC : 11 maart rond ‘(Over)leven zonder Papieren.