Persbericht – Naar het einde van de bezetting van de Begijnhofkerk

De Begijnhofkerk werd sinds januari 2021 bezet door de Union des Sans-papiers pour la Régularisation (USPR). Wat startte als een politieke actie is de laatste weken herleid tot louter opvang. Slechts een twintigtal mensen overnacht nog in de kerk, vooral mensen die het afgelopen jaar hun woonst zijn kwijtgeraakt.

De kerkfabriek van de Begijnhofkerk heeft beslist dat er een einde moet komen aan de bezetting van de kerk. Het gebouw is humanitair gesproken – zeker in wintertijd – immers niet geschikt voor opvang en de situatie in de kerk is niet meer veilig. Zij zal als eindverantwoordelijke voor het gebruik van de kerk nu de nodige juridische stappen ondernemen.

House of Compassion blijft solidair

House of Compassion begrijpt en ondersteunt de beslissing van de kerkfabriek, wetende dat partnerorganisaties tijdig opvang trachten te vinden voor wie geen woonst meer heeft. “Het einde van de bezetting betekent geenszins het einde van onze solidariteit met mensen zonder papieren.” zegt Daniel Alliët van House of Compassion. “Ook in het verleden hebben wij twee maal een bezetting beëindigd omdat het niet meer veilig of niet meer opportuun was voor de politieke actie. Ons engagement bleef echter voortduren. Dat zal ook nu het geval zijn. Wij blijven mee opkomen voor de rechten van mensen zonder papieren.”

Buurlanden tonen het voorbeeld

Onze buurlanden tonen hoe het anders kan. Duitsland, het land waar staatssecretaris Sammy Mahdi soms naar verwijst als gidsland, heeft met haar nieuwe regering vandaag al  duidelijk de bocht gemaakt. Wie er 5 jaar verblijft, krijgt er een jaar de tijd om werk te vinden of een opleiding in een knelpuntberoep te starten. “Ook België kan dit,” zegt Karen Naessens van House of Compassion. “Zo krijgen deze mensen de kans om op normale wijze bij te dragen aan de samenleving, zonder in vernederende uitbuiting te moeten leven.”

Meer informatie in deze tekst van Daniel Alliët.