Dossier Digitale Exclusie, Brussels Platform Armoede

Digitopia … en wie niet mee kan?

Steeds meer aspecten van het sociale en maatschappelijke leven gaan via digitale weg: je kinderen op school inschrijven, solliciteren voor je job, een woning zoeken, een officieel document aanvragen bij de gemeente, je belastingaangifte indienen, een aanvraag doen tot steun, je sociale rechten laten gelden. In het ideale geval verloopt dit vlotter dan via een loket, maar toch is dit nog lang niet het geval en zeker niet voor iedereen. Voor mensen die kansarm zijn, levert de digitalisering extra drempels op. Deze thematiek kwam ook al aan bod in onze ontmoetingen van het najaar 2022.

Tijdens deze laatste zaterdag ontmoeting voor de zomer, komen volgende sprekers de thema’s en stand van zaken toelichten:

  • Paul Laurent van EPN (Espace Publique Numérique) Schaarbeek: hier kan iedereen terecht om op internet, eventueel onder begeleiding, administratieve stappen te ondernemen of om laagdrempelige opleidingen te volgen. Paul licht ons in over de toestand op het terrein.
  • Barbara Goethals van Brussels Platform Armoede : Het Brussels Platform Armoede en de acht Brusselse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen werkten twee jaar lang rond digitale uitsluiting. Ze verzamelden getuigenissen, zetten de drempels en uitdagingen in de spotlichten, voerden actie en kwamen tot aanbevelingen en goede praktijken.
  • Lire et Ecrire Bruxelles heeft, samen met 50 organisaties de balans opgemaakt van de gevolgen van de ordonnantie ‘Brussel digitaal’. Hieruit volgt een actieve campagne ‘l’Humain d’abord‘ die ijvert vóór andere contactvormen met de overheid, via loketten en een kwalitatieve telefonische dienstverlening.

Er is simultaanvertaling NL/FR voorzien.

We sluiten af met de gebruikelijke solidaire maaltijd .

Deelname is gratis mits inschrijving : www.houseofcompassion.be/inschrijving
of via email indien dit niet werkt voor jou.

 

Iedereen heeft recht op een degelijke woning!

In mei gaan we verder op het thema ‘verbinding‘, deze keer met een ontmoeting rond het aspect ‘recht op wonen’.

Waar vooruitstrevende landen zoals Finland een ‘housing first’ beleid voeren, hebben heel wat mensen in Brussel nog geen behoorlijke woning. Nochtans is het bewezen dat heel wat maatschappelijke problemen niet opgelost raken zolang mensen dit basisrecht ontzegd is. En toch, volgens art. 3 van de Brusselse huisvestingscode : Iedere persoon heeft recht op een degelijke woning.

Via getuigenissen komen we meer te weten over wat dit basis woonrecht betekent voor

  • mensen zonder wettig verblijf
  • mensen die de gevangenis verlaten
  • mensen die hun huis uitgezet zijn.

Een vertegenwoordiger van de Brusselse Bond Recht op Wonen licht acties en hefbomen toe waarmee het basisrecht zou kunnen gerealiseerd worden.

Er is simultaanvertaling NL/FR voorzien.

We sluiten af met de gebruikelijke solidaire maaltijd .

Deelname is gratis mits inschrijving : www.houseofcompassion.be/inschrijving
of via email indien dit niet werkt voor jou.

Kan je er die dag niet bij zijn? Kom dan even langs en bezoek de bijhorende tentoonstelling!

Van vooroordelen over armoede naar beleid

In april  gaan we verder op het thema ‘verbinding‘, met name met mensen die in armoede leven. ATD Vierde Wereld is een internationale beweging die samen met mensen in armoede strijdt voor een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting.
Marijke Decuypere en  Joanna  Jankowska zijn al jaren actief op het terrein, ze nodigen ons uit om even in de schoenen van mensen in armoede te staan en de levende verhalen te ontdekken die achter de armoedecijfers schuil gaan. Hiermee illustreren ze hoe vooroordelen tegenover armoede versterkt worden door pers en media en uiteindelijk het beleid beïnvloeden. Dit wordt afgetoetst aan de nieuwe benadering rond armoede : ” verborgen dimensie van armoede”.

Het beeld van deze zaterdag ontmoeting is ontleend aan het recente boek van Marijke Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger‘ en ook op hun website vind je verhalen terug onder de vorm van podcasts.

Er is simultaanvertaling NL/FR voorzien.

Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Sebastian Depuydt.

We sluiten af met de gebruikelijke solidaire maaltijd . Tijdens de maaltijd kan u  het boek aankopen.

Deelname is gratis mits inschrijving : www.houseofcompassion.be/inschrijving
of via email indien dit niet werkt voor jou.

Kan je er die dag niet bij zijn? Kom dan even langs en bezoek de bijhorende tentoonstelling!